Accesibilidade Accesibilidade


VALIDe cumprindo o seu compromiso coa accesibilidade web, ofrece un deseño e estrutura libres de obstáculos visuais e tecnolóxicos que permiten o acceso aos seus contidos a persoas con distintos niveis de minusvalidez, persoas maiores, e usuarios en xeral.


Para alcanzar este obxectivo, o Centro de Transferencias de Tecnoloxías aplica nas súas páxinas web as pautas de accesibilidade WCAG 1.0 ( Web Content Accessibility Guidelines versión 1.0) establecidas polo grupo de traballo WAI ( Web Accessibilitty Initiative ) que pertence ao W3C ( World Wide Web Consortium ) adoptadas pola Unión Europea, aplicando a cada páxina os seguintes estándares:

  • Normas W3C de separación entre código (XHTML 1.0) e presentación (CSS)
  • Pautas de Accesibilidade para o Contido Web (WCAG) versión 1.0

Co obxecto de asegurar estes niveis de cumprimento de criterios de accesibilidade, realizáronse probas con ferramentas automáticas como o Test de Accesibilidade Web ( TAW ), ferramenta desenvolvida pola Fundación CTIC para a análise das páxinas de internet do grao de accesibilidade, de acordo aos estándares W3C.

FEDER
W3C AA W3C CSS W3C HTML