Benvida

Asinar Asinar

Asine un documento co seu DNI electrónico ou calquera outro certificado recoñecido coas máximas garantías de integridade e autenticidade.

Realizar firma

Visualizar Firma Visualizar Firma

Poderá xerar informes nos que se amosará información da firma ou firmas asociadas ao documento.

Visualizar Firma

Validar Certificado Validar Certificado

Se dispón dun certificado dixital emitido por calquera entidade de servizo de certificación recoñecida, pode comprobar en liña a súa validez.

Validar Certificado

Validar Firma Validar Firma

Consulte a validez dun documento asinado electronicamente con múltiples formatos e tipos de certificados, como facturas electrónicas, contratos, etc.

Validar Firma

Validar Sede Electrónica Validar Sede Electrónica

Poderá comprobar as URLs de sede electrónicas, verificando a validez do certificado que conteñen.

Validar Sede Electrónica

En cumprimento coaLOPD LEI ORGÁNICA 15/1999, DO 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE. DATOS DE CARÁCTER PERSOAL e regulamentos de desenvolvemento posteriores, todos os datos de carácter persoal asociados ás firmas e certificados electrónicos que sexan enviados polos usuarios, se empregarán exclusivamente con fins de validación e serán eliminados dos rexistros temporais de VALIDe unha vez realizadas as operacións de validación correspondentes. LOPD LEI ORGÁNICA 15/1999, DO 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE. DATOS DE CARÁCTER PERSOAL e regulamentos de desenvolvemento posteriores, todos os datos de carácter persoal asociados ás firmas e certificados electrónicos que sexan enviados polos usuarios, se empregarán exclusivamente con fins de validación e serán eliminados dos rexistros temporais de VALIDe unha vez realizadas as operacións de validación correspondentes.

FEDER
W3C AA W3C CSS W3C HTML