Condicions d'Ús Condicions d'Ús


En compliment amb laLOPD LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONALi reglaments de desenvolupament posteriors, totes les dades de caràcter personal associades a les signatures i certificats electrònics que siguin enviats pels usuaris, seran usades exclusivament amb finalitats de validació i seran eliminades dels registres temporals de VALIDe una vegada realitzades les operacions de validació corresponents.

FEDER
W3C AA W3C CSS W3C HTML