Benvingut

Realitzar Signatura Realitzar Signatura

Signi un document amb el seu DNI electrònic o qualsevol altre certificat reconegut amb les màximes garanties d'integritat i autenticitat.

Realitzar signatura

Visualitzar Signatura Visualitzar Signatura

Podrà generar informes en els quals es mostrarà informació de la signatura o signatures associades al document.

Visualitzar Signatura

Validar Certificat Validar Certificat

Si disposa d'un certificat digital emès per qualsevol entitat de servei de certificació reconeguda, pot comprovar en línia la seva validesa.

Validar Certificat

Validar Signatura Validar Signatura

Consulti la validesa d'un document signat electrònicament amb múltiples formats i tipus de certificats, com factures electròniques, contractes, etc.

Validar Signatura

Validar Seu Electrònica Validar Seu Electrònica

Podrà comprovar les URLs de seus electròniques, verificant la validesa del certificat que contenen.

Validar Seu Electrònica

En compliment amb laLOPD LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONALi reglaments de desenvolupament posteriors, totes les dades de caràcter personal associades a les signatures i certificats electrònics que siguin enviats pels usuaris, seran usades exclusivament amb finalitats de validació i seran eliminades dels registres temporals de VALIDe una vegada realitzades les operacions de validació corresponents. LOPD LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL i reglaments de desenvolupament posteriors, totes les dades de caràcter personal associades a les signatures i certificats electrònics que siguin enviats pels usuaris, seran usades exclusivament amb finalitats de validació i seran eliminades dels registres temporals de VALIDe una vegada realitzades les operacions de validació corresponents.

FEDER
W3C AA W3C CSS W3C HTML